ROZVRH HODIN 2018/20197:05 - 7:50 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:40-13:25 13:35-14:20 14:25-15:10 15:15-16:00 16:05-16:50


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Schola F D Aj/Aj Zsv Čj Aj/Aj
Sport.hry Sport.hry


Utt Šu(OU) Fe(I) Net(I)/Je(J2) Ma(I) Kh(I) Net(P)/Je(J2)
Ma Ma

II Schola Aj/Aj F M Z Zsv

Sport.hry Sport.hry


Utt Je(II)/Nt(V) Šu(OU) Sch(II) Něm(II) Ma(II)

Ma Ma
P III Schola Čj Fj/Nj/Šj Ch Aj/Aj M M
Dig.te./- Dig.te./-
o
Utt Kh(III) Fr(J1)Pz(J2)Te(J3) Vop(III) Je(III)/Nt(J2) Rb(III) Rb(III)
Kh(P) Kh(P)
n IV Schola Fj/Nj/Šj Čj D M Aj/Aj Ch
Pr.př.v./Pr.př.v. Pr.př.v./Pr.př.v.
d
Utt Fr(J1)Pz(J2)Te(J3) Je(VIII) Něm(IV) Rb(/IV) Je(J1)/Fe(IV) Vop(IV)
Šu(OU)/Vop(L) Šu(OU)/Vop(L)
ě V Schola Tv/Tv/Tv Tv/Tv/Tv M Čj Čj Nj/Šj
FCE

l
Utt Ka/Ma/Rb Ka/Ma/Rb Rb(V) Hr(V) Hr(V) Pz(V)/Te(J3)
Ph

í VI Schola Tv/Tv/Tv Tv/Tv/Tv Nj/Šj Ch Z F
Šj nep CAE


Utt Ka/Ma/Rb Ka/Ma/Rb Lis(J3)/Te(VI) Vop(VI) Něm(VI) Šu(OU)
Te Ph

VII Schola Aj/Aj Čj Čj Nj/Šj
Aj/Aj Čj/M sem D Šj nep


Utt Ph(VII)/Fe(VI) Hr(VII) Hr(VII) Lis(J3)/Te(VII)
Ph(J1)/Fe(VII) Kh(III)/Sch(VII) Něm(VII) Te

VIII Schola Dg/Z sem Dg/Bi sem Aj/Aj Aj sem Nj/Šj
F/Z sem
Utt Sch(IV)/Něm(I) Sch(IV)/Vop(II) Ph(J1)/Fe(VIII) Ph(J1)/Fe(VIII) Pz(J2)/Te(J3)
Šu(OU)/Něm(I)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Sbor M/Čj M/Čj Bi F Ivt Ivt

PeK Rb(II)/Kh(I) Rb(II)/Kh(I) Po(I) Šu(OU) Hl(P) Hl(P)
II Sbor D F Čj M Bi


PeK Něm(V) Šu(OU) Kh(II) Sch(II) Po(II)

III Sbor ČaZ Z Fj/Nj/Šj Čj Čj ZsvÚ
PeK Po(III) Něm(III) Fr(J1)Pz(VIII)Te(J3) Kh(III) Kh(III) Ma(III)t IV Sbor Čj ZSV M Fj/Nj/Šj
Pr.př.v./Pr.př.v. Pr.př.v./Pr.př.v. Ivt/- Ivt/-
e
PeK Jel(IV) Po(IV) Rb(IV) Fr(J1)Pz(J2)Te(J3)
Šu(OU)/Vop(L) Šu(OU)/Vop(L) Hl(P) Hl(P)
r V Sbor Aj/Aj Med.V./Lj D Hv/Vv Hv/Vv Nj/Šj
F Lj/-
ý
PeK Ph(J1)/Fe(J2) Hr(P)/Nech(V) Něm(V) PeK(VII)/Ph(V) PeK(VII)/Ph(V) Pz(J3)/Te(J2)
Šu(OU) Nech(V)

VI Sbor Zsv Aj/Aj Čj M Bi
Dg/Lj DgPeK To(VI) Je(J3)/Ph(J2) Nech(VI) Rb(VI) Vop(I)
Sch(III)/Nech(II) Sch(III)


VII Sbor M Zsv Ch Čj F Zsv
Tv/Tv/Tv Tv/Tv/Tv


PeK Sch(VII) To(VII) Vop(VII) Hr(IV) Šu(OU) Po(VII)
Ka/Ma/Pej Ka/Ma/Pej

VIII Sbor Nj/Šj M Aj/Aj Zsv Čj Lit/M sem
Tv/Tv/Tv Tv/Tv/Tv


PeK Pz(VIII)/Te(J3) Sch(VIII) Ph(III)/Fe(J2) Po(VIII) Hr(VIII) Nech(II)/Sch(IV)
Ka/Ma/Pej Ka/Ma/Pej


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Sbor Aj/Aj M Vv Vv Ivt/- Ivt/-
NábPeK Je(J3)/Net(I) Rb(I) Sl(I) Sl(I) Hl(P) Hl(P)
Po(I)


II Sbor Z Aj/Aj Čj Čj Vv Vv
NábPeK Něm(II) Je(II)/Net(J3) Kh(II) Kh(II) Sl(II) Sl(II)
Po(I)


III Sbor Tv/Tv/Tv Tv/Tv/Tv Aj/Aj D F Fj/Nj/Šj
Dig.te./Náb Dig.te./-
S
PeK Ka/Ma/Hl Ka/Ma/Hl Je(III)/Net(VII) Něm(III) Šu(OU) Fr(J1)Pz(J2)Te(J3)
Kh(P)/Po(I) Kh(P)
t IV Sbor Tv/Tv/Tv Tv/Tv/Tv M Čj Fj/Nj/Šj Aj/Aj
Náb

ř
PeK Ka/Ma/Hl Ka/Ma/Hl Rb(IV) Je(IV) Fr(J1)Pz(J2)Te(J3) Je(IV)/Fe(I)
Po(I)

e V Sbor Aj/Aj Nj/Šj Z M D Ch
Bi Zsv
d
PeK Ph(IV)/Fe(J2) Pz(J1)/Te(J2) Něm(V) Rb(V) Něm(V) Vop(V)
Vop(V) Po(V)
a VI Sbor M Čj Nj/Šj Čj Aj/Aj Zsv
F Bi


PeK Rb(VI) Nech(VI) Lis(J3)/Te(VI) Nech(VI) Je(I)/Ph(IV) To(VI)
Šu(OU) Vop(VI)

VII Sbor M Bi Aj/Aj Nj/Šj Čj/M sem F
Dg/Lj Dg/Lj


PeK Sch(VII) Vop(VII) Ph(J1)/Fe(J2) Lis(J3)/Te(J2) Kh(VI)/Sch(VII) Šu(OU)
Sch(II)/Nech(III) Sch(II)/Nech(III)

VIII Sbor Nj/Šj M F/D/Bi sem Aj/Aj sem KKEC Zsv
D sem Zsv sem


PeK Pz(VIII)/Te(J1) Sch(VIII) Šu/To/Vop Ph(J1)/Fe(VIII) To(VIII) Po(VIII)
To To


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
Aj/Aj M Čj Čj Zsv D
Tv/Tv/Tv Tv/Tv/TvJe(J2)/Net(J3) Rb(I) Kh(I) Kh(I) Ma(I) Fe(I)
Ka/Ma/Pej Ka/Ma/Pej

II
Čj Aj/Aj Aj/Aj M D Zsv
Tv/Tv/Tv Tv/Tv/TvKh(II) Je(J3)/Net(II) Je(J3)/Net(P) Sch(II) Něm(II) Ma(II)
Ka/Ma/Pej Ka/Ma/Pej
Č III
Ch F M Aj/Aj
Hv/Vv Hv/Vv


t

Vop(III) Šu(OU) Rb(III) Je(III)/Net(IV)
Pá(VII)/Sl(VP) Pá(VII)/Sl(VP)


v IV
M D Z Hv/Vv Hv/Vv Bi
Ivt/- Ivt/-
r

Rb(IV) Něm(IV) Něm(IV) Pá(VII)/Sl(VP) Pá(VII)/Sl(VP) Po(IV)
Hl(P) Hl(P)
t V Náb F Čj Bi Aj/Aj M
Med.V./Lj Lj/- FCE
e
To(IV) Šu(OU) Hr(V) Vop(V) Ph(J1)/Fe(V) Rb(V)
Hr(P)/Nech(V) Nech(V) Ph
k VI Náb Apl.Inf./- Ivt/D Nj/Šj Čj Ivt/D Apl.inf./Lj
Hv/Vv Hv/Vv


To(IV) Hl(P) Hl(P)/Fe(J2) Lis(J1)/Te(VI) Nech(VI) Hl(P)/Fe(J2) Hl(P)/Nech(VI)
Pá(VII)/Sl(VP) Pá(VII)/Sl(VP)

VII Náb D Ch Aj/Aj Nj/Šj M Bi
ZsvTo(IV) Něm(VII) Vop(VII) Ph(VII)/Fe(J2) Lis(J3)/Te(J2) Sch(III) Vop(III)
Po(III)


VIII Náb M Lit/M sem Čj Čj KKEC Zsv sem Ivt/Ch sem Zsv/Ch semTo(IV) Sch(VIII) Nech(III)/Sch(VIII) Hr(VIII) Hr(VIII) To(VIII) To(VIII) Hl(J2)/Vop(VIII) To/Vop(VIII)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Schola M M Čj Bi Hv Hv
Sport.hry Sport.hry


Utt Rb(I) Rb(I) Kh(I) Po(I) Pá(VII) Pá(VII)
Ma Ma

II Schola Bi M Hv Hv


Sport.hry Sport.hry


Utt Po(II) Sch(II) Pá(VII) Pá(VII)


Ma Ma

III Schola Čj D M Z ČaZ Zsv
Sport.hry Sport.hry
P
Utt Kh(III) Něm(III) Rb(III) Něm(III) Po(III) Ma(III)
Ma Ma
á IV Schola Z Bi Čj Ch Aj/Aj Zsv
Sport.hry Sport.hry
t
Utt Něm(IV) Po(IV) Je(IV) Vop(IV) Je(J1)/Fe(IV) Po(IV)
Ma Ma
e V Schola Čj Ch Zsv Aj/Aj M Z
Sport.hry Sport.hry
k
Utt Hr(V) Vop(V) Po(V) Ph(J2)/Fe(J3) Rb(V) Něm(V)
Ma Ma

VI Schola D/CAE Aj/Aj Ch M Z D/-
Sport.hry Sport.hry


Utt Fe(J2)/Ph(J1) Je(J2)/Ph(J1) Vop(VI) Rb(VI) Něm(VI) Fe(J2)
Ma Ma

VII Schola Ivt/CAE Ivt/- M Čj Ivt/- Ivt/-
Sport.hry Sport.hry


Utt Hl(P)/Ph(J1) Hl(P) Sch(II) Hr(II) Hl(P) Hl(P)
Ma Ma

VIII Schola M Čj Aj/Aj Ivt sem Ch sem

Sport.hry Sport.hry


Utt Sch(VIII) Hr(VIII) Ph(J2)/Fe(J3) Hl(P) Vop

Ma Ma

Legenda:
J1 - jazyková učebna 1
J2 - jazyková učebna 2
I - VIII - kmenové učebny
L - laboratoř
P - počítačová učebna
OU - odborná učebna (fyzika)
VP - výtvarná pracovna
Nové zkratky:
Ma - Matějková18.09.2018
Ċ
Tomáš Stryhal,
4. 9. 2018 5:09
Ċ
Tomáš Stryhal,
18. 9. 2018 1:25