2017.06.27 ÚTERÝ

Z m ě n y
Nepřítomní vyučující:
Němcová
7:05-7:50 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:40-13:25 13:35-14:20 14:25-15:10 15:15-16:00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prima
* *** ** Třídnická
hodina(II) /Če (VIII) /Če (II) /Fm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sekunda  

* *** ** Třídnická
hodina(II) /(Po) (VIII) /Je (II) /Je
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tercie
* *** ** Třídnická
hodina(II) /Fe (VIII) /Nt (II) /Nt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvarta
Info
Londýn
Beseda *** *


(IV) Ph aula/ Fe aula /Fe aula /Te

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvinta
** Beseda *** *


aula /Ph aula /Sch aula /Te aula /Po


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sexta
** Beseda *** *


aula /Sch aula/ Ph aula /Nech aula /Fe


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Septima
** Beseda *** *


aula /Te aula /Nech aula /Sch aula /Sch


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oktáva


Poznámky:
* Tradice cestování (prezentace kvinty) 
** Objevování Kutné Hory (prezentace sekundy)
*** Dobrovolnictví - prezentace a beseda - Okresní charita
Výuka všem třídám končí v 11:40