2017.06.28 STŘEDA

Z m ě n y
Nepřítomní vyučující:

7:05-7:50 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:40-13:25 13:35-14:20 14:25-15:10 15:15-16:00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prima


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sekunda  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tercie


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvarta
Nech0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvinta


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sexta


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Septima


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oktáva


Poznámky:
I. - IV. - 1. - 4. hod. - třídnické  hodiny - odevzdávání učebnic, úklid třídy
V. - VII. - třídnické hodiny
Výuka všem třídám končí v 11:40