2017.06.29 ČTVRTEK

Z m ě n y
Nepřítomní vyučující:

7:05-7:50 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:40-13:25 13:35-14:20 14:25-15:10 15:15-16:00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prima
*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sekunda  

*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tercie
*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvarta
*0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvinta
*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sexta
*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Septima
*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oktáva
*
Poznámky:
* 8:00 - 8:45 THEOLOGIA FUMI - přednáška - P. Tobek
                  pro zájemce z řad studentů a učitelů - viz pozvánka níže.
  TŘÍDNÍ UČITELÉ JSOU VE SVÝCH TŘÍDÁCH, NETŘÍDNÍ UČITELÉ MAJÍ DOZOR V AULE!
  

9:00  - vyhlášení studentů oceněných za úspěchy v soutěžích a olympiádách za šk. rok 2016/17
          školní zahrada - účastní se všichni učitelé a studenti
Fotbalový turnaj
TŘÍDNÍ UČITELÉ DOZORUJÍ SVOU TŘÍDU!
Výuka všem třídám končí v 11:40.